Wing Chun

 

Wing Chun

 

Wing Chun vindt zijn oorsprong ongeveer 250 jaar geleden in het zuiden van China, ten tijde van de oorlogen tegen de Mantsjoese Qing-dynastie. De legende wil dat de Shaolin tempel overvallen en platgebrand werd door soldaten van de Manchu. Deze vreesden dat de Shaolin te sterk gingen worden door de beheersing van het Kung Fu.
De meeste inwoners van de tempel werden door verraad gedood, doch vijf grootmeesters konden ontsnappen.

 

Onder de vluchtelingen bevond zich de boeddhistische non Ng Mui, de oudste van de vijf en enige vrouw in de Shaolin-tempel. Zij vestigde zich in de ‘Witte Kraanvogel-tempel’ aan de Taï Leung-berg. Daar wijdde ze haar tijd aan de vechtkunsten en mediteerde om zich te kunnen wreken op de verraders van de Shaolin-tempel.
Om dit te kunnen doen was het noodzakelijk een nieuw vechtsysteem te ontwikkelen dat beter zou zijn dan het Shaolin kung fu. Ze zou alle zwakke punten van de Shaolin-technieken gebruiken in haar voordeel.
Op een dag was ze getuige van een gevecht tussen een slang en een kraanvogel, andere legenden spreken over een vos en een kraanvogel. Ze zag dat de slang in cirkels rond de kraanvogel gleed in de hoop een fatale aanval te kunnen doen. De kraanvogel bleef in het midden en draaide de hele tijd, om zo frontaal tegenover de slang te blijven. Dit gevecht bleef een zekere tijd doorgaan, en Ng Mui observeerde aandachtig dit schouwspel.
Dankzij deze gebeurtenis kreeg ze een idee hoe ze haar nieuwe vechtsysteem zou ontwikkelen. De beste Shaolin kung fu-systemen legden nadruk op vastgelegde bewegingen, en veel krachtgebruik welke haar te gecompliceerd waren en gezien haar hoge leeftijd niet eenvoudig te realiseren waren. Ze legde in haar nieuwe systeem de nadruk op de eenvoud van de bewegingen; daar waar de Shaolin kung fu tientallen vormen of tao’s had

 

Wing Chun

In tegenstelling tot de mooie en grote bewegingen van het ‘Shaolin kung fu’, die eveneens nog aantrekkelijke namen hadden voor de verschillende technieken, legde Ng Mui de nadruk op eenvoudige, snelle bewegingen, die niet tot doel hadden om als demonstratie te dienen. De bewegingen moesten enkel een puur praktisch doeleinde hebben, waarbij de benaming van de verschillende bewegingen ook eenvoudiger waren. In plaats van technieken gebaseerd op kracht had ze een systeem die de tegenstander zou verslagen door middel van een methode en soepelere bewegingen.

China raakte na verloop van tijd in een moeilijke periode, waardoor er geen enkele leraar de bedoeling had om het Wing Chun verder te ontwikkelen en zelfs door te geven. Deze taak leek te rusten op de schouders van één man, Yip man.
Eén van de bekendste Wing Chun beoefenaars en eveneens leerling van Yip man, was Bruce Lee. Grondlegger van het Jeet Kune Do.

 

 

De basisprincipes van Wing Chun

 

 

Wing Chun

Het geheim van de effectiviteit van het Wing Chun–systeem ligt hem onder andere in het kennen en het kunnen toepassen van enkele basisprincipes. In het Wing Chun werken we met vier basisprincipes.

 

  • - Als de weg vrij is, ga door: Als de tegenstander onze vuisten, trappen of wapens niet tegenhoudt vallen we verder aan.
  • - Als de weg niet vrij is, blijf kleven: Als de tegenstander onze armen of benen blokkeert, of op de één of andere manier tegenhoudt, trekken we onze armen niet terug, maar blijven we met een blijvende druk naar onze tegenstander toewerken.
  • - Geef mee: Van zodra we blijven kleven zijn, en de tegenstander geeft een druk in een bepaalde richting, heeft dit een vervorming van onze ledematen tot gevolg. Deze vervormingen worden ons aangeleerd, maar worden later instinctmatig.
  • - Als de tegenstander zich terugtrekt, volg hem: Doordat er continu een druk naar voor ontstaat, zoals in principe 1, en de tegenstander laat een lek in zijn verdediging, schiet onze techniek door deze opening naar voor.

 

Deze basisprincipes vormen een heel belangrijk onderdeel van Wing Chun en dienen dan ook door de leerlingen gekend te zijn.

Quote

My Own Jeet Kune Do steunt NSGK

MOJKD steunt NSGK

Bruce lee

Bruce Lee

Wing Chun class

Wing Chun

JKD Techniek

JKD Technieken

P.A.T.

Priveles