Academy regels

 • U mag geen les geven in datgene wat u geleerd heeft bij My Own Jeet Kune Do zonder toestemming van Sifu Ben Tieleman.
 • Als opzegtermijn geldt tenminste één maand van tevoren melding van opzegging te doen. Dit dient te geschieden door middel van een brief of e-mail toegelicht in een gesprek met Sifu Ben Tieleman.
 • Inschrijving geschiedt middels een volledig ingevuld inschrijfformulier van My Own Jeet Kune Do. Het inschrijfgeld bedraagt 15 euro tenzij anders vermeld.
 • Kledingvoorschrift: U dient een T-shirt, indoor sportschoenen (geen straatschoenen!) en een trainingsbroek te dragen. Indien in uw bezit bij voorkeur met MOJKD-logo.
 • U dient tijdens de trainingen, het aangewezen beschermingsmateriaal bij u te hebben en deze te dragen. Als u deze niet heeft, kan het zijn dat u met sommige oefeningen niet kunt meedoen. Dit om de veiligheid te waarborgen voor zowel uzelf als u trainingspartners.
 • Leden moeten op tijd aanwezig zijn tijdens de trainingen. Als je te laat bent, kom je rustig binnen en ga je zitten op de bank. Zodra Sifu je laat weten dat je mee kunt doen, sta je op en groet je je trainingspartners. Nu kan je meedoen aan de training.
 • In een training wordt de desbetreffende instructeur met Sifu aangesproken, tenzij anders vermeld. Dit toont respect naar de instructeur. Voor en na de les mag de instructeur weer met zijn eigen naam aangesproken worden.
 • Van de leden wordt gevraagd om tijdens de trainingen passend gekleed en verzorgd te zijn. Het is erg belangrijk om hygiënisch deel te nemen aan een training i.v.m. persoonlijk contact.
 • Tijdens de trainingen gaat niemand ongevraagd zitten of ongevraagd water drinken. Dit vertoont onrespectvol gedrag naar je trainingspartners en instructeur.
 • My Own Jeet Kune Do kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enig letsel die voor, tijdens of na de lessen plaatsvinden.
 • My Own Jeet Kune Do kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies of beschadiging van persoonlijke eigendommen.
 • De contributie dient per maand contant te worden voldaan voor of na de les aan de instructeur, of via storting overgemaakt worden op:
  Girorekening: My Own Jeet Kune Do Philosophical Combat Art
  Rekeningnummer: 4137352
 • Een lid van My Own Jeet Kune Do mag m.b.t. het betalen van de contributie één overbrug maand hebben. Dit houdt in dat je één maand ‘open’ mag staan.
 • Voorbeeld:
  In de maand februari mag de maand januari ‘open’ staan. In de maand maart, moet de maand januari betaald zijn, maar mag de maand februari ‘open’ staan.)

Quote

My Own Jeet Kune Do steunt NSGK

MOJKD steunt NSGK

Bruce lee

Bruce Lee

Wing Chun class

Wing Chun

JKD Techniek

JKD Technieken

P.A.T.

Priveles